Psoriasis

Psoriasis är en systemsjukdom som bland annat syns på huden. Men eftersom det är en systemsjukdom så påverkar det hela kroppen.


psoriasis

Så här kan psoriasis se ut.

Symptom – röda fläckar

Symptomen kan se något annorlunda ut från fall till fall beroende på vilken typ av psoriasis du har.

Men de typiska vanliga symptomen är röda fläckar som flagnar, kliar och irriterar. Ibland kan dessa utvecklas till prickar och varblåsor på huden.

Sjukdomen kommer och går i perioder.

Det är också vanligt att psoriasis kan leda till ledont.

Olika sorters psoriasis

Du kan enklast urskilja de olika sorterna psoriasis genom att titta på hur utslagen ser ut. De olika sorterna kan också ha helt andra symptom. Vissa har också en blandning av flera sorter.

Ungefär 80 procent av alla som har psoriasis har psoriasis vulgaris vilket är den vanligaste formen. Här kan du läsa mer om de olika typerna.

Psoriasis ger ökad risk för andra sjukdomar

Eftersom psoriasis påverkar andra vävnader i kroppen så har en person med psoriasis ökad risk att få hjärt- och kärlsjukdomar. Många får också inflammation i kroppens leder.

Både arv och miljö påverkar

Psoriasis är ärftligt. Men det krävs en yttre omständighet för att sjukdomen ska sätta igång. Så som en infektion, en hudskada eller psykisk press.

Behandling

Psoriasis går inte att bota. Men det finns behandling som lindrar symptomen. Exempelvis krämer, läkemedel och ljusterapi.

Om du misstänker psoriasis så ska du kontakta din läkare för att tillsammans se vilken behandling som passar bäst för dig.

Prata med andra

Om du har psoriasis kan det vara skönt att få tips och diskutera med andra som har psoriasis. På Psoriasis.se finns ett forum för detta.