Läkemedelsverket vill minska på antibiotika vid akne

På grund av den ökade antibiotikaresistensen så har Läkemedelsverket kommit med nya behandlingsrekommendationer för akne.


penicillin1Användning av antibiotika bidrar till att resistenta bakterier ökar. Därför ska antibiotika bara användas när det verkligen behövs. På grund av detta så har regeringen gett Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram nya rekommendationer vid behandling av akne.

I de nya rekommendationerna så påpekas det att egenmedicinering med antibiotika ska undvikas. Och att en medicinsk bedömning ska göras innan antibiotika sätts in.

Grunden för behandling av akne är kräm, salva eller gel.